Einstein:

„Imaginaţia e mai importantă decât cunoaşterea.

Cunoşterea este limitată, imaginaţia înconjoară lumea.”